Spreuke 18:8(83)

   

Spreuke 18:8(83) – Die wysheid van Spreuke

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*