Spreuke 17:22 (NLV)

   

Spreuke 17:22 (NLV) – Geesvervulde Volgeling

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*