Spreuke 17:17 (NAV)

   

Spreuke 17:17 (NAV) – Die wysheid van Spreuke

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*