Spreuke 16:25(NLV)

   

Spreuke 16:25(NLV) – Die wysheid van Spreuke

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*