Spreuke 16:16(NLV)

   

Spreuke 16:16(NLV) – Die wysheid van Spreuke

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*