Pred. 7:8 (NLV)

   

Pred. 7:8 (NLV) – Geesvervulde Volgeling

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*