Matteus 10:34 (NLV)

   

Matteus 10:34 (NLV) – Wat het Jesus kom doen?

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*