Markus 9:21-24 (NLV)

   

Markus 9:21-24 (NLV) – Geloof in Aksie.

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*