Markus 2:17 (NLV)

   

Markus 2:17 (NLV) – Wat het Jesus kom doen?

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*