Lukas 4:18

   

Lukas 4:18

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*