Matteus4:10-11 (NLV)

   

Matteus4:10-11 (NLV) – Geesvervulde Volgeling

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*