Johannes 15:26-27 (NLV)

   

Johannes 15:26-27 (NLV) – Geesvervulde Volgeling

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*