Jeremia 17:7-8 (NLV)

   

Jeremia 17:7-8 (NLV) – Hoop in die Donker.

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*