Jak. 1: 19-20 (NLV)

   

Jak. 1: 19-20 (NLV) – Geesvervulde Volgeling

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*