Handelinge 1:9-11 (NLV)

   

Handelinge 1:9-11 (NLV) – Die Veertig dae na Jesus se Opstanding

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*