Eksodus 20:3-7

   

Eksodus 20:3-7 “Jy mag naas My geen ander gode hê nie. “Jy mag nie vir jou ’n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan My. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van dié wat My haat, maar Ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam. “Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.” Ons bou op God se genade deur ‘n gesonde prentjie van God te bou. Daarom begin die tien gebooie met die spieël ritme … ons leer om Sy naam te helig. Hoe gesond is jou prentjie van God?

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*