1 Petrus 1:3-4 (NLV)

   

1 Petrus 1:3-4 (NLV) – Hoop in die Donker

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*