1 Kor. 13:6 (NLV)

   

1 Kor. 13:6 (NLV) – Geesvervulde Volgeling

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*