1 Joh. 4:7 (NLV)

   

1 Joh. 4:7 (NLV) – Geesvervulde Volgeling

Los 'n Boodskap

  • (gaan nie gepubliseer word nie)

*